نمایش های انجام شده

نمایش های ایمان صدیقی  IMAN SEDIGHI

در این کلیپ ها که از سال 1389 شروع شده اند، نمایش های ایلیوژن، ذهن خوانی، غیب کردن و پرواز اجسام ، خوردن لامپ، خوردن کاکتوس، خوردن ذغال روشن، راه رفتن روی شیشه های شکسته شده و راه رفتن روی ذغال و نمایش های دیگری انجام شده است. فصل 6 در حال تکمیل است.

Seasons are about Illusion, Mind reading, Levitation, Eating Cactus and Coal and Glass!, Walking on Glass …

Click on the pictures

بستن
بستن