454e

راه رفتن روی شیشه

کلیپ راه رفتن روی شیشه های شکسته شده با پاهای برهنه که توسط ایمان صدیقی ، شعبده باز عجیب انجام شده است. این نمایش کاملا واقعی و خطرناک است و نباید توسط افراد مبتدی انجام شود.

lampeating-post

خوردن لامپ و شیشه!

خوردن شیشه توسط ایمان صدیقی این یکی از کارهایی بود که اوایل شروع فعالیتم اصلا تصور نمیکردم روزی بتوانم انجامش بدهم. پس از چند سال کم کم این شوق در من ایجاد شد که بتوانم دست به چنین کاری بزنم. حدودا یک سالی بود که به انجامش فکر میکردم و سوالاتی ذهنم را مشغول کرده[…]

persianwizard2015

خوردن کاکتوس، کاملا واقعی!

 ایمان عجیب کاکتوس می خورد! خوردن کاکتوس یکی از نمایش های سخت بود . حدودا یک سال و نیم بود که این کاکتوس را خریده بودم و قصد داشتم آن را در یک کلیپ بخورم! بلافاصله بعد از خریدن کاکتوس فهمیدم که هنوز از حرفی که زده ام تا عمل کردن به آن فاصله زیادی[…]

3453534534

فکت 1 FACT

ریخته نشدن آب داخل بطری روی زمین تمرکزی که در اجرای یک نفره لازمه با تمرکزی که در اجرا جلوی جمعیت لازمه قابل مقایسه نیست. همین نمایش ساده متوقف کردن آب داخل بطری در نمایش اول که در پارک انجام شد خیلی بهتر از نمایشی بود که جلوی مردم انجام شد و اینبار نتونستم کامل[…]