آموزش حبس نفس برای زمان طولانی

آموزش حبس نفس برای زمان طولانی

آموزش نفس نکشیدن زیر آب به مدت طولانی به روش دیوید بلین

این آموزش به شما می آموزد چگونه تنفس خود را برای مدت طولانی متوقف کنید! دیوید بلین با همین روش که خودش بعدها فاش کرد توانست مدت ۱۷ دقیقه نفسش را زیر آب نگه دارد و رکورد بزند. این روش باعث افزایش حجم ریه میشود و برای همه سنین قابل تمرین و اجراست.

آموزش نفس نکشیدن زیر آب به مدت طولانی به روش دیوید بلین

قیمت آموزش: 6000 تومان

لینک خرید آموزش