نوشته‌ها

راز کوزه جنگیر هندی!

/
هند،  سرزمینی با مهندسی قوی! اما مردمی فقیر! مردمی که دوست دارند از ر…

شعبده ای با خطای دید توسط کریس انجل آموزش داده شد!

/
در این کلیپ کریس انجل توصیه میکند هرچه چشمانتان دید باور نکن…